• Opisz jak twoja wieś

  stała się inteligentna

  Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi.
  Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie,
  między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu,
  energii, handlu, czy też gospodarki odpadami.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

IRWIR usytuowany jest w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Spośród innych Instytutów wyróżnia go interdyscyplinarne podejście do przedmiotu badań, jaki stanowią wiejskie obszary kraju. Rolnictwo w pracach badawczych Instytutu od początku stanowi tylko fragment znacznie szerszej problematyki wiejskiej.

Z tego względu w Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa. W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu byli zatrudniani zarówno przez wiele międzynarodowych organizacji, jak i instytucji rządowych.

Idea Smart villages – Inteligentna wieś

To aktualny problem dotyczący rozwoju obszarów wiejskich

Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj.

Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Laureaci

21 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie "Moja SMART wieś", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN w ramach operacji o tej samej nazwie z naboru Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Partnerami operacji są Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Wspomagania
Wsi, RURBAN Wieś-Miasto-Region.

Miło nam poinformować, że główne nagrody zdobyli:

 

Images

1 NAGRODA I 5 TYS. ZŁ:

ALICJA JAMORSKA-KUREK

"Smart wieś - Piaseczna Górka", gm. Morawica, województwo świętokrzyskie.

Images

2 NAGRODA I 4 TYS. ZŁ:

RENATA GEMBIAK-BINKIEWICZ

"Hala widowiskowo-sportowa w Ryczywole. Jak to Ryczywół stał się smart", gm. Ryczywół, woj. wielkopolskie.

Images

3 NAGRODA I 3 TYS. ZŁ:

ŁUKASZ WITCZAK

"Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie", gm. Jarocin, woj. wielkopolskie.

Ponadto, Kapituła Konkursu przyznała 7 równorzędnych wyróżnień po 1 tys. zł:

 

 1. DOROTA DEMBIŃSKA I SYLWIA DEMBIŃSKA - "Nie ciafrotać jeno robić! Wiejskie działania. Miejskie inspiracje",
  sołectwo Mniszek, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie.
 2. ERWIN GARBARCZYK - "Mobilny Asystent Turystyczny",
  gm. Poniec, woj. wielkopolskie.
 3. PAWEŁ GRABOWSKI - "Nowy model hospicjum na terenach wiejskich",
  gm. Michałowo, województwo podlaskie.
 4. PIOTR OSTASZEWSKI - "Ostoja Wioska 3.0",
  gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.
 5. JACEK PIWOWARSKI - "Moja smart wieś", Wiązownica-Kolonia,
  gm. Staszów, woj. świętokrzyskie.
 6. KATARZYNA SEROKA - "Opis wdrożenia koncepcji Modelu symbiotycznego z biologizacją przez firmę Top Farms Głubczyce z uwzględnieniem jej praktycznych aspektów", gm. Głubczyce, woj. opolskie.
 7. JAROSŁAW STOPKO - "Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne",
  gm. Świętajno (powiat olecki), woj. warmińsko-mazurskie.

Gratulujemy naszym Laureatom!!! Dziękujemy wszystkim 65 uczestnikom konkursu, to nie był łatwy wybór.

Podziękowania kierujemy także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Warszawa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz naszych Partnerów za połączenie sił i wspólną organizację Międzynarodowych warsztatów Smart Villages wraz z rozstrzygnięciem konkursu "Moja SMART wieś"

Cel konkursu:

Upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznego banku wiedzy

Jak wziąć udział w Konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.
Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

I nagroda

0

II nagroda

0

III nagroda

0

7 wyróżnień

0

Wytyczne

W przypadku opisu należy przedstawić:

 1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
 2. Lata realizacji*;
 3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
 4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
 5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
 6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
 7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
 8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.
( * elementy obowiązkowe )

Kryteria konkursu

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Terminy

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 30 września 2019 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku
Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora

Skład Kapituły Konkursu


 1. Przewodniczący Kapituły: Sławomir Kalinowski (IRWiR PAN)
 2. Członek Kapituły: Monika Stanny (IRWiR PAN)
 3. Członek Kapituły: Anna Rosa (IRWiR PAN)
 4. Członek Kapituły: Paweł Tomczak (Związek Gmin Wiejskich RP)
 5. Członek Kapituły: Klara Malecka (Fundacja Wspomagania Wsi)
 6. Członek Kapituły: Andrzej Hałasiewicz (RURBAN Wieś-Miasto-Region)
 7. Sekretarz Kapituły: Łukasz Komorowski (IRWiR PAN)

Organizator

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Telefon

(+48) 22 657 2827